HÍR-ARCHÍVUM Archívum 2007-2014 Meghívó a Liszt Ferenc Társaság 2014. évi közgyűlésére Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ 38. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíj A Liszt Ferenc Társaság 2013. évi 38. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíját A nagydíjat a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok, Rohmann Imre, Fejérvári Zoltán és Schöck Atala Liszt bicentenáriumi albuma (Hungaroton) kapta. Elismerő oklevélben részesült Szokolay Balázs 'Voices of the Piano' magánkiadású lemeze. Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ 5. Esztergomi Liszt-hétről szóló DVD Megjelent a 2012-es 5. Esztergomi Liszt-hétről szóló DVD, amely 2500 Ft-ért megvásárolható a Liszt Ferenc Társaság központi irodájában. ______________________________________________________________________________________________________________ Elnökségválasztó közgyűlés A Liszt Ferenc Társaság 2013. április 9-én megtartotta a 2012. év gazdálkodásáról és tevékenységérről szóló zárszámadó, egyben elnökségválasztó közgyűlését. ______________________________________________________________________________________________________________ Új Liszt-könyv bemutató Sok szeretettel várjuk egykori főtitkárunk Hamburger Klára, az MTA doktora, zenetörténész Liszt Ferenc zenéje c. könyvének bemutatójára 2011. január 25-én, kedden 17 órára a Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaratermében (Bp. VI. Vörösmarty u. 35. I. e.) ______________________________________________________________________________________________________________ 1 % SZJA közzététel A   2009.   évi   1   %-os   SZJA   felajánlásból   a   Liszt   Ferenc   Társaság   65.216.-   Ft-ot   kapott,   amelyért   köszönetét   fejezi   ki.   Az   adófelajánlás összegét a társaság a működés költségeire fordítja. ______________________________________________________________________________________________________________ 3. Esztergomi Liszt Hét - részletes program >>> ______________________________________________________________________________________________________________ A Liszt Ferenc Társaság 2010. évi 35. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíja Lemez Nagydíjban részesült Alexander Djordjevic ’Gray Clouds’-Piano Music of Franz Liszt c. saját kiadású lemeze. Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ A Liszt Ferenc Társaság 2009-es Közhasznúsági jelentése Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ Felhívás nemzetközi interdiszciplináris konferenciára, melyet    Liszt    születésének    bicentenáriuma    tiszteletére    a    Magyar    Tudományos   Akadémia    Zenetudományi    Intézete    és    a    Liszt    Ferenc Zenemûvészeti    Egyetem    Liszt    Ferenc    Emlékmúzeum    és    Kutatóközpontja    "LISZT    ÉS   A    TÁRSMŰVÉSZETEK"    címmel    rendez    2011. november 11-14 között Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ 3. Esztergomi Liszt Hét >>> ______________________________________________________________________________________________________________ A Nemzetközi Liszt Társaság megalakulása 2009. június 12-én a Mûvészetek Palotájában széles nemzetközi részvétellel megalakult a Nemzetközi Liszt Társaság. A jelenlévõk – az elõzetes észrevételek és egyeztetés után – elfogadták az elõterjesztett Alapszabályt és javaslatot tettek az elnökség tagjaira.. A Nemzetközi Liszt Társaság vezetõ testülete elnökbõl, két alelnökbõl és nyolc további tagból áll. A választás eredménye a következõképpen alakult: Prof. Detlef Altenburg elnök, a német Zenetudományi Intézet igazgatója (14 szavazat) Mr. Eduard Kutrowatz alelnök , a Raidingi Fesztivál igazgatója (12 szavazat) Mr. Klenjánszky Tamás alelnök, a Liszt Társaság társ-elnöke (13 szavazat) Ms. Erdõdy Orsolya fõtitkár, a KLASSZ Zenei Iroda vezetõje (14 szavazat) Prof. Rossana Dalmonte elnökségi tag, a Bolognai Egyetem professzora (10 szavazat) Mr. Kim Sargeant elnökségi tag, az Európai Ifjúsági Zenekar igazgatója (11 szavazat) Mr. Nicolas Dufetel elnökségi tag , (13 szavazat) Mr. Quinten Peelen elnökségi tag, az Utrechti Liszt Zongoraverseny igazgatója (11 szavazat) Az elnökség végleges összetételét 2009. novemberében Párizsban és Le Mans-ban tartandó elsõ Közgyulés fogja megválasztani. A budapesti székhelyû Nemzetközi Liszt Társaság megalakulásának nagy jelentõsége van, különösen a küszöbön álló 2011-es Liszt év megünneplésének nemzetközi összehangolása, elõkészítése tekintetében. ______________________________________________________________________________________________________________ Kirándulás Liszt nyomában Szekszárdra és Kalocsára A   Liszt   Társaság   idei   nyári   közös   kirándulása   Liszt   nyomában   Szekszárdra   és   Kalocsára   vezetett.   Az   immár   összeszokott   társaság   kitunõ hangulatban   töltötte   el   a   három   napot   és   emlékezetes   élményekkel   gazdagodott. A   kirándulásról   képes   beszámoló   olvasható   a   Liszt   magyar szemmel címû újságunk oszi számában. ______________________________________________________________________________________________________________ Soproni Liszt Koncertek 2009 A   Soproni   Liszt   Fesztivál   néven   megismert   nyári   rendezvénysorozat   ez   évben   nem   valósult   meg,   azonban   Soproni   Liszt   Koncertek   néven három   hangversennyel   adózott   Sopron   városa   Liszt   Ferencnek.   A   záró   hangversenyt   fotitkárunk,   Király   Csaba   adta   július   31-én   a   Szent Mihály templomban. Orgonajátéka mint midig, most is nagy sikert aratott. ______________________________________________________________________________________________________________ Esztergomi Liszt Hét 2009. aug. 23-30. Második   éve   kerül   megrendezésre   az   Esztergomi   Liszt   Hét   Kuratóriumának   (tagjai:   Esztó   Zsuzsa   professzor,   Paul   Merrick,   Eckhardt   Mária, Domokos   Zsuzsa,   Tardy   László,   Reményi   Károly   és   Rozsnyay   Judit)   és   a   KLASSZ   Zenei   Iroda   szervezésében   az   Esztergomi   Liszt   Hét. Ugyan   az   eredetileg   tervezett   egyhetes   mûsor   néhány   elemérol   anyagiak   hiányában   le   kellett   mondani,   de   a   Visegrádi   Alap   pályázatán nyert   támogatás   jóvoltából   megvalósult   a   kórustábor   cseh   és   szlovák   résztvevõkkel   –   az   Esztergomi   Mise   betanulására   és   eloadására   a Liszt   Hét   záró   eseményeként   Az   Esztergomi   Liszt   Hét   rendkívül   színvonalas   mûsorát   nagy   érdeklõdés   kísérte,   a   hangversenyek   zöme   telt házat vonzott. ______________________________________________________________________________________________________________ 34. Nemzetközi Liszt Ferenc Lemezdíj Egy   év   kihagyás   után   ebben   az   évben   újra   volt   lemezdíjas   lemez:   nagydíjas   lett   Farkas   Gábor   zongoramûvész   CD-je   a   Warner   Music kiadásában   és Antal   István   archív   zongora   CD-je   a   Hungaroton   kiadásában,   míg   Wendy   Waller   Weimarban   élõ   amerikai   szopránénekesnõ magánkiadású albuma elismerõ oklevélben részesült. Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ Pályázatok A   Liszt   Ferenc   Társaság   2009/10-es   évadjának   mûködési   feltételeit   a   tagok   áldozatos   munkáján   kívül   pályázással   is   igyekszik   biztosítani. Kilenc   beadott   pályázatból   hét   volt   sikeres,   ennek   eredményképpen   összesen   3,3   M   Ft   és   5000   Euro   támogatást   nyert   a   Társaság.   Ebbõl   1 M   Ft-ot   a   Liszt   magyar   szemmel   c.   újságra,   1   M   Ft-ot   és   5000   Eurót   az   Esztergomi   Liszt   Hétre.   Az   elõzõ   évekhez   képest   pozitívnak mondható   támogatás   azonban   a   költségek   állandó   emelkedése,   valamint   az   elõttünk   álló   és   közeledõ   jubileumi   terveire   való   tekintettel   igen szûkösnek    bizonyul.    Ezért    minden    lehetoséget    megragadunk    további    támogatások    elnyerésére    és    az    év    hátralévõ    részében    is folyamatosan pályázunk. ______________________________________________________________________________________________________________ Fotóalbum Kedves   pécsi   tagtársunk,   dr.   Petre András   weboldalt   készített,   amelyen   a   Liszt Társaság   rendezvényeinek   képei   láthatók.   Erre   várja   minden tagunk    jól    sikerült    fotóit    is,    feliratozva.   A    weboldal    címe:    www.    drpetreandras.info.    Emellett    albumot    is    készített    a    2005-9.    idoszak eseményeirõl.   Az   érdeklõdõk   felvehetik   Petre   Andrással   a   kapcsolatot   drpetreandras@.com   e-mail   címen   és   megrendelhetik   nála   az albumot. ______________________________________________________________________________________________________________ Dokumentumok rendezése, lemezek és könyvanyagok katalogizálása 2009.    áprilisa    óta    a    Liszt    Társaság    budapesti    irodáját    kénytelen    volt    a    Liszt    Ferenc    Emlékmúzeummal    megosztani.    Az    építkezés (leválasztás)   után   megmaradt   szûkös   helyen   sajnos   a   mai   napig   nem   sikerült   a Társaság   archív   anyagait   rendszerezni   .   Ehelyütt   is   felhívjuk mindazon   kedves   tagjainkat,   akik   erre   kedvet   és   erõt   éreznek,   hogy   szívesen   látjuk   segítségüket   a   Liszt   Társaság   budapesti   irodájában   a dokumentumok rendezésére, lemezeinek és könyvanyagának katalogizálására. ______________________________________________________________________________________________________________ Felajánlások - adó 1% AZ   APEH    értesítése    alapján    a    2008.    évi    adó    1%-os    felajánlásból    idén    l45.938.-FT-ot    kap    a    Liszt   Társaság.   Az    eddigi    legnagyobb adófelajánlásért minden kedves tagunknak hálás köszönetet mondunk. ______________________________________________________________________________________________________________ Folyóirat A   Liszt   magyar   szemmel   c.   kétnyelvû   információs   lap   nyári   és   õszi   száma   egyszerre,   várhatóan   októberben   jelenik   meg,   elofizetoink   postán, érdeklodo tagjaink személyesen a Liszt Társaság rendezvényein vásárolhatják meg. Ára változatlan: Liszt-tagoknak 150.- Ft /szám. ______________________________________________________________________________________________________________ Közgyûlés A   Liszt   Ferenc   Társaság   2009.   május   19-én   Budapesten   megtartotta   évi   rendes   közgyûlését. A   közgyûlés   az Alapszabályban   elõírt   módon meghallgatta   és   elfogadta   a   Társaság   2008.   évi   tevékenységérõl   szóló   beszámolót,   a   mérleget,   valamint   a   2009.   évi   gazdálkodási   és mûvészeti   tervet. A   közgyûlésen   meghívott   vendégként   jelen   volt   Victor   Máté,   a   Magyar   Zenei Tanács   elnöke   is. Alant   közzétesszük   a   2008- as Közhasznúsági jelentést >>>  és a 2008-as év eredménylevezetését >>> . ______________________________________________________________________________________________________________ Esztergomi nyári kirándulás 2008.   augusztus   29-31.   között   a   Liszt   Ferenc   Társaság   nyári   kirándulást   szervez   Esztergomba.   Utazás:   autóbusszal.   Programok:   részvétel az I. Esztergomi Liszt Hét rendezvényein, városnézés. Jelentkezési határidõ: 2008. május 15. , 5000.- Ft elõleg befizetésével. Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ Közgyûlés A   Liszt   Ferenc   Társaság   Elnöksége   2008.   március   28-án   megtartotta   közgyûlését,   melyen   a   szervezet   közhasznú   társasággá   válásához szükséges alapszabálymódosítás ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra kerrült. ______________________________________________________________________________________________________________ Elnökségi Ülés A    Liszt    Ferenc    Társaság    Elnöksége    2008.    március    10-én    megtartotta    következõ    Elnökségi    Ülését,    melyen    a    szervezet    közhasznú társasággá válásához szükséges alapszabálymódosítás ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra kerrült. ______________________________________________________________________________________________________________ Nemzetközi mûhelytanácskozás a 2011-es Liszt Bicentenárium programjának koncepciójáról Az   Oktatási   és   Kulturális   Minisztérium   Balassi   Bálint   Intézete,   valamint   a   Németországban   2006-ban   és   2007-ében   rendezett   nagyszabású kulturális    rendezvénysorozat,    az    „Ungarischer    Akzent”    minisztériumi    programirodája,    a    Liszt    Ferenc    Társaság,    a    Liszt    Ferenc Zenemûvészeti   Egyetem   és   Liszt   Ferenc   Emlékmúzeum   és   Kutatóközpontja,   a   Magyar   Tudományos Akadémia   és   Zenetudományi   Intézete társaságában   kivételes   vállalkozásba   fogott:   a   két   évvel   ezelõtt   megkezdett   tervezõ   munka   kiemelkedõen   fontos   állomásaként,   november 30. és december 3. között nemzetközi mûhelytanácskozásra került sor. További részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ Nyári kirándulás 2007.   július   27-29.   között   a   Liszt   Ferenc   Társaság   65   tagja   részt   vett   a   „Liszt   Ferenc   nyomában”   mottójú   kiránduláson   Sopronban   és környékén. ______________________________________________________________________________________________________________ 33. Hanglemez Nagydíj A szakmai zsûri a 2007-es Nemzetközi Liszt Ferenc Hanglemez Nagydíjat ismét odaítélte. Részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ Elnökségi ülés A   Liszt   Ferenc   Társaság   Elnöksége   2007.   május   11-én   tartotta   következõ   Elnökségi   Ülését,   melyen   a   2007-2010-ig   terjedõ   idõszak legfontosabb teendõi kerültek megtárgyalásra. ______________________________________________________________________________________________________________ Megjelent a Liszt-folyóirat Megjelent    a    Magyar    Liszt    Ferenc    Társaság    elsõ    kétnyelvû    (magyar-angol)    folyóirata    "Liszt    magyar    szemmel”címmel.   A    tartalomból: Beköszöntõ,   Hírek, A   Liszt   Ferenc   Társaság   2007.   tavaszi   rendezvényei,   Nemzetközi   Zongoraverseny   Liszt   Ferenc   emlékére,   Soproni   Liszt Fesztivál,   Hanglemez   Nagydíj, Az   elmúlt   év   eseményei,   Liszt   Ferenc   magyarországi   emlékhelyeinek   bemutatása   I.   rész   -   Sopron,   Watzatka Ágnes: A Liszt Társaság elodje, Liszt összes zongoramûve a Régi Zeneakadémián, A Liszt Ferenc Emlékmúzeum hírei, Támogatóink. "Nagy   örömömre   szolgál,   hogy   a   Liszt   Ferenc   Társaság   tagjainak,   és   egyben   a   Liszt   muzsikája   iránt   érdeklõdõknek   társaságunk   elsõ alkalommal   --   terveink   szerint   a   jövõben   rendszeresen   --   megjelenõ   folyóiratával   széleskörû   infomációt   nyújthat   a   budapesti   és   a   vidéki csoportjaink    életérõl,    programjairól,    a    Liszt    nevével    fémjelzett    országos    ill.    nemzetközi    vonatkozású    rendezvényekrõl,    hazai    Liszt- emlékhelyeinkrõl,   a   Liszt-kultusz   lelkes   ápolóinak   tevékenységérõl.   Információs   kiadványunkat   Liszttel   kapcsolatos   szakmai   cikkek,   írások is gazdagítják". /Király Csaba fõtitkár/ A folyóirat kapható a Liszt Társaság irodájában. Ára 300 Ft, a Társaság tagjainak 150 Ft. ______________________________________________________________________________________________________________ Kitüntetés Örömmel   tudatjuk,   hogy   Liszt   Ferenc   Társaságunk   elõzõ   fõtitkára   Dr.   Hamburger   Klára   zenetörténész,   az   MTA   doktora   Szabolcsi   Bence díjat kapott. Gratulálunk! ______________________________________________________________________________________________________________ Kerekasztal beszélgetés koncerttel Társaságunk   2007.   március   3-ra   meghívó   levelet   küldött   a   budapesti   és   Pest   megyei   alap-   és   középfokú   zeneiskolák   igazgatóinak   a   Régi Zeneakadémián   tartandó   matinéra,   amelyen   Király   Csaba   zongorázik,   majd   kerekasztal   beszélgetést   szervezünk   azzal   a   céllal,   hogy kikérjük   a   zeneiskola   igazgatók   tanácsát,   miként   lehetne   az   ifjúság   körében   népszerûsíteni   a   Liszt   Ferenc   Társaságot   és   aktivizálni   a fiatalabb generációt. ______________________________________________________________________________________________________________ Nyári kirándulás 2007.   július   27-29   között   kirándulást   szervezünk   Sopronba   a   Soproni   Liszt   Fesztivál   alkalmából.   Tervezett   útvonal:   Budapest-Sopron   Nagycenk   –   Horpács-   (esetleg   Kõszeg)   –   Kismarton   –   Doborján   –   Budapest.   Program:   Liszt   emlékhelyek   meglátogatása,   koszorúzás.   2007. július    27-én    este    Király    Csaba    hangversenye,    jul.    28-án    Nagycenk,    Horpács,    júl.    29-én    délelõtt    Doborján    –    zongorapiknik,    délután hazautazás.   Az   idegenvezetést   Sopronban   és   az   egyéb   helyszíneken   Nagy   Alpár   vállalná   el.   Az   autóbusz   bérlés   költségeit   a   Liszt   Ferenc Társaság    vállalja    magára,    a    szállás    és    kedvezõ    étkezési    költségek    az    elõzetes    kalkuláció    szerint    kb.    15-18,000.-    Ft/fõ    kerülhet.   A szállásfoglalás és autóbusz megrendelés miatt a kiránduláson való részvétel jelentkezési határideje 2007. április 10! ______________________________________________________________________________________________________________ Lemondás Dr.   Eõsze   László.   a   Liszt   Ferenc Társaság   alapító   tagja,   társ-elnök   ez   év   januárjában   bejelentette,   hogy   lemond   társ-elnöki   megbízatásáról. Köszönjük   több,   mint   3   évtizedes   odaadó   munkáját   és   jó   egészséget   kívánunk.   Mivel   Alapszabályunk   ezt   lehetõvé   teszi,   Eõsze   László örökös tiszteletbeli elnökségi tag marad. ______________________________________________________________________________________________________________ ARCHÍVUM 2005-2006 Elnökségi ülés A    Liszt    Ferenc    Társaság    Elnöksége    2006.    december    13-án    tartotta    Elnökségi    Ülését,    melyben    a    2007    és    2011    közötti    idõszak stratégiájának munkafázisai kerültek megtárgyalásra. ______________________________________________________________________________________________________________ Elnökségi ülés A   Liszt   Ferenc   Társaság   Elnöksége   2006.   október   22-én   tartotta   Elnökségi   Ülését,   melyben   a   2007   és   2011   közötti   idõszak   stratégiái kerültek megtárgyalásra. ______________________________________________________________________________________________________________ Elnökségi ülés A   Liszt   Ferenc   Társaság   Elnöksége   2006.   szeptember   8-án   tartotta   Elnökségi   Ülését,   melyben   a   2007-es,   illetve   a   2011-es   bicentenáriumi tervek kerültek megtárgyalásra. ______________________________________________________________________________________________________________ Hanglemez Nagydíj A   2006.   évben   megrendezett   Liszt   Ferenc   Nemzetközi   Hanglemez   Nagydíjra   10   CD   érkezett   5   lemezkiadótól.   „A   zsûri   elnöke   prof.   Soproni József   és   a   két   zsûri   (melynek   tagjai:   I.   zsûri:   Falvai   Sándor,   Papp   Márta,   Némethy Attila;   II.   zsûri:   Baróti   István,   Eckhardt   Mária,   Enyedi   Pál) az   alábbi   döntést   hozta:   Lemez   Nagydíjban   a   Stockfish   Records   –   (Németország)   kiadó   gondozásában Tóth   Péter   Liszt:   „Late   piano   Works” c.   lemeze   részesül. A   zsûri   további   határozata: A   Liszt   Ferenc Társaság   elismerõ   oklevélben   részesíti   a   Membran   Music   Ltd.   Hamburg   kiadó 5   CD-bõl   álló   vállalkozását   Liszt   orgonamûveinek   korabeli   hangszereken,   bõséges   és   hiteles   kommentárokkal   dokumentálva   –   Martin Haselböck szerkesztésében és elõadásában.” További részletek >>> ______________________________________________________________________________________________________________ Elnökségi ülés A Liszt Ferenc Társaság Elnöksége 2006. január 4-én megtartotta Elnökségi Ülését, amelyben a 2006-os tervek kerültek megtárgyalásra. ______________________________________________________________________________________________________________ A Szegedi Csoport megalakulása Ö   römmel   értesítjük   a   kedves   olvasókat,   hogy   2005.   szeptember   28-án   megalakult   a   Liszt   Társaság   Szegedi   Csoportja   Dr.   Kerek   Ferenc vezetésével. Ugyanaznap alakuló üléssel egybekötött hangversenyt tartottak. ______________________________________________________________________________________________________________ Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíj 2005 Liszt   Ferenc   Nemzetközi   Lemeznagydíjat   kapott   Balog   József   Hungaricum   címû   zongora   CD-je   (a   lemez   kiadója   Convention   Budapest Classic).   A   zsûri   további   határozata:   A   Harmonia   Mundi   elküldött   3   CD-jébõl   kettõ:   Liszt   zenekari   mûveinek   megszólaltatása   (Haláltánc, Magyar   Rapszódiák,   Mazeppa...)   és   Liszt:   Piéces   Tardives   c.   CD-je   elismerõ   oklevelet   kapott   Liszt   mûveinek   sokrétû   bemutatásáért.   A díjkiosztásra   október   22-én,   az   ünnepi   Liszt-hangverseny   elõtt,   a   Zeneakadémia   Nagytermében   került   sor. A   Bartók   Rádió   az   eseményt   élõ adásban közvetítette. ______________________________________________________________________________________________________________ Bedegkéri koszorúzás A    Liszt    Ferenc    Társaság    2005.    október    15-én    Liszt    Borbálára,    Liszt    Ferenc    nagynénjére    emlékezett    Bedegkéren    halálának    150. évfordulóján.   Az   ünnepséget   elsõ   alkalommal,   de   hagyományteremtõ   céllal   a   bedegkéri   Faluszépítõ   Egyesület   szervezte   meg   Andok Lászlóné   elnök   vezetésével.   A   Liszt   Ferenc   Társaságot   Király   Csaba   fõtitkár   vezetésével   kéttagú   küldöttség   képviselte   a   koszorúzással egybekötött   ünnepségen. A   tornacsarnokban   mûsort   adott   a   tabi   mûvészetoktatási   intézmény   fúvószenekara. A   katolikus   templomban   misét tartottak,    majd    a    bedegi    temetõben    Serbán    Valentin    plébános    megáldotta    Liszt    Borbála    sírját,    ahol    rövid    megemlékezést    mondott Steinbacher   Jenõ   polgármester   és   elhelyezték   a   Liszt   Ferenc Társaság,   a   Megyei   Közgyûlés,   az   Önkormányzat,   a   Faluszépítõ   Egyesület,   a bedegkéri és a bábonymegyeri Vöröskereszt koszorúját.
© Minden jog fenntartva 2005-2017 Liszt Ferenc Társaság